Thủ tục cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Pháp lý doanh nghiệp, Thủ tục giấy phép

Bán buôn sản phẩm thuốc lá là một trong những hoạt động kinh doanh thuốc lá thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá phải có giấy phép bán buôn thuốc lá trước khi hoạt động.

Vậy thủ tục để xin cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (gọi tắt là Giấy phép bán buôn thuốc lá) được thực hiện như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết nhé!

 Thủ tục cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - Liên hệ 0969 045 534

                                              Thủ tục cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá – Liên hệ 0969 045 534

Trước khi đi vào bài viết, cùng tìm hiểu một số khái niệm có liên quan sau:
 • “Sản phẩm thuốc lá” là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hay một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng thuốc điếu, xì gà, thuốc lá sợi dùng để hút tẩu và các dạng sản phẩm khác đùng để hút, nhai, ngửi.
 • “Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá” bao gồm: Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá và Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.”
 • “Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá và thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.”
 • “Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá và Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
 • “Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.”

Như vậy, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá (hay gọi tắt là Giấy phép mua bán thuốc lá) là tên gọi chung cho các loại giấy phép đối với các hoạt động mua bán sản phẩm thuốc lá. Tùy thuộc vào loại hoạt động phân phối, bán buôn hay bán lẻ của doanh nghiệp mà doanh nghiệp sẽ xin cấp phép Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá hay Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

ĐỐI VỚI VIỆC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Địa điểm kinh doanh: không được bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.
 • Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá).
 • Có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán thuốc lá gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
 • Bản sao văn bản giới thiệu của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
 • Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá;
ĐỐI VỚI VIỆC BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Địa điểm kinh doanh: không được bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.
 • Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);
 • Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;”

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
 • Bản sao các văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
 •  Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn;
ĐỐI VỚI VIỆC BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

 • Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Địa điểm kinh doanh: không được bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó;
 • Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
 • Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN THUỐC LÁ

Thẩm quyền cấp giấy phép mua bán thuốc lá

Thẩm quyền cấp giấy phép mua bán thuốc lá

                                                                                        Thẩm quyền cấp giấy phép mua bán thuốc lá

 • Bộ Công Thương cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá;
 • Sở Công Thương cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;
 • Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – sau đây gọi chung là Phòng Công Thương) cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Trình tự thủ tục cấp Giấp phép mua bán sản phẩm thuốc lá:

Trình tự thủ tục cấp giấy phép mua bán thuốc lá

                                                                                     Trình tự thủ tục cấp giấy phép mua bán thuốc lá

 • Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, Giấp phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp lại được quy định tại Điều 39 của Nghị định này.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012;

Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Mọi thắc mắc liên hệ cho chúng tôi:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Hotline: 0969 .045 534

Địa chỉ: Số 84 Đường 30/4, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Email: doanhnghiepbinhduong.vn@gmail.com

ℹ THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY TRONG CÙNG QUẬN/HUYỆN

ℹ THỦ TỤC MỞ SIÊU THỊ MINI, CỬA HÀNG TIỆN LỢI NHƯ THẾ NÀO?

ℹ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THÀNH LẬP CHI NHÁNH

Chia sẻ bài viết:

Đội ngũ tư vấn hỗ trợ khách hàng
PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Vui lòng để lại thông tin bên dưới, đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng trả lời. Trân trọng cảm ơn..!

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Menu