Đóng
10Tháng 12

thành lập công ty, cơ sở kinh doanh và sản xuất rượu Thủ Dầu Một

Hồ sơ, thủ tục và những lưu ý trước khi thành lập công ty, cơ sở kinh doanh và sản xuất rượu Thủ Dầu Một

Thành lập công ty/hộ kinh doanh kinh doanh và sản xuất rượu

Thành lập công ty, cơ sỏ  kinh doanh và sản xuất rượu Thủ Dầu Một


Thành lập công ty, cơ sở kinh doanh rượu Thủ Dầu Một (phân phối, bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ).

Trình tự, thủ tục và hồ sơ thành lập công ty, cơ sở kinh doanh rượu Thủ Dầu Một:

Bước 1: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp (hộ kinh doanh, công ty TNHH 1TV, công ty TNHH 2 TV trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh,…)

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ:

Đối với hộ kinh doanh:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

+ Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu

Đối với công ty: (Tùy vào mỗi loại hình công ty khác nhau, hồ sơ khác nhau) Tham khảo tại đây!!!

+ Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu bản sao có công chứng đối với cá nhân.  Hoặc giấy chứng nhận đăng ký công ty, quyết định thành lập hoặc tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân tương đương, kèm theo CMND, hộ chiếu… của chủ hoặc người đại diện doanh nghiệp.

+ Giấy đề nghị được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

+Danh sách các cổ đông sở hữu cổ phần hay thành viên góp vốn của công ty rượu.

+ Điều lệ của công ty rượu

Bước 3: Nộp hồ sơ:

-Đối với hộ kinh doanh: nộp hồ sơ tại Phòng tài chính cấp huyện (cơ quan đăng ký cấp huyện) nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Sau thời gian 3 ngày làm việc sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

– Đối với công ty: nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở (Có thể nộp online tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp/ Nộp trực tiếp). Sau thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ thì cơ quan nhà nước yêu cầu nộp hồ giấy và sau đó Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì sở kế hoạch thông báo sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập công ty.

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh thì để hoạt động được thì người thành lập cần phải tiến hành thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các điều kiện bắt buộc. Vì ngành nghề kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đối với phân phối rượu: (Theo Điều 11 Nghị định 105/2017/NĐ-CP)

– Thành lập doanh nghiệp.

-Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên.

– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

– Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Đối với buôn bán rượu: (Theo Điều 12 Nghị định 105/2017/NĐ-CP)

– Thành lập doanh nghiệp.

– Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.

– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

– Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Đối với buôn bán lẻ rượu: (Theo Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP)

– Thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh

– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

–  Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Đối với bán rượu tiêu dùng tại chỗ: (Theo Điều 14 Nghị định 105/2017/NĐ-CP)

– Thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

–  Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

– Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

Thành lập công ty, cơ sở sản xuất rượu tại Thủ Dầu Một. (Sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công)

Trình tự, thủ tục và hồ sơ: Tương tự như trên.

Sau khi có Giấy chứng nhận công ty, cơ sở để được đưa vào hoạt động, thì người thành lập cần phải đáp ứng các điều kiện sau: (Theo Điều 8, 9, 10 Nghị định 105/2017/NĐ-CP)

Đối với sản xuất rượu công nghiệp: 

-Thành lập doanh nghiệp.

– Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.

–  Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

–  Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

– Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

– Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Đối với sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 

– Thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Đối với sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại:

– Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

– Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

Kinh doanh và sản xuất rượu là ngành nghề đem lại lợi nhuận cao cho nhiều người kinh doanh, sản xuất. Vì vậy nhiều người thành lập công ty/cơ sở kinh doanh và sản xuất rượu Thủ Dầu Một, nhưng thủ tục thành lập và hoạt động phức tạp, tốn nhiều thời gian. Đã tìm hiểu và thực hiện cho nhiều công ty trong ngành nghề này, nên công ty chúng tôi có nhiều kinh nghiệm để thực hiện.

Hãy liên hệ chúng tôi:  CÔNG TY LUẬT HIỆP THƯƠNG – Ms. Thi – 0384752051 để tư vấn và hướng dẫn thực hiện thành lập công ty, cơ sở kinh doanh và sản xuất rượu Thủ Dầu Một. Thành lập công ty/cơ sở kinh doanh và sản xuất rượu Thủ Dầu Một nhanh, uy tín, chi phí hợp lý.

 

thành lập công ty, cơ sở kinh doanh và sản xuất rượu Thủ Dầu Một

Đánh giá bài viếtDịch vụ Related
Hotline: 0986 200 174