Đóng
26Tháng 3

Thành lập công ty tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương

Hồ sơ thành lập công ty được nộp tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương

Thành phần hồ sơ bao gồm

Đối với doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Mẫu quy định).

–   Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp tư nhân.

–   Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

   Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 183  Luật Doanh nghiệp 2014

Đối với công ty TNHH một thành viên

–  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp  (mẫu quy định)

– Điều lệ công ty (mang tính chất tham khảo)

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

    – Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty;

    – Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

1/   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2/   Danh sách thành viên;

3/   Dự thảo điều lệ công ty; 

5 Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

     a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

     b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

     c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5/ Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: 

Đối với Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức nước ngoài phải được hợp thức hóa lãnh sự

Đối với công ty cổ phần

  1. Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần; 
  2. Danh sách cổ đông sáng lập;
  3. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài 
  4. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức
  5. Dự thảo Điều lệ công ty ;
  6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

     a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

     b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

     c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: 

Đối với Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức nước ngoài phải được hợp thức hóa lãnh sự

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương đồng chấp thuận cho doanh nghiệp ủy quyền nộp thay, quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Vui lòng liện hệ

Hotline :  0902 951 333 tư vấn trực tiếp

Trân trọng!

 

Thành lập công ty tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương

4.3 (85.71%) 7 votesDịch vụ khác Related
Hotline: 097 66 454 66