Đóng
26Tháng 3

Hóa đơn điện tử – Hóa đơn điện tử tại Bình Dương

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là hình thức thanh toán điện tử, được sử dụng bởi các đối tác kinh doanh, để trình bày và kiểm tra tài liệu giao dịch và đảm bào thỏa thuận các điều khoản thương mại của học được đáp ứng.  Các tài liệu này bao gồm hóa đơn, đơn đặt hàng, ghi nợ, ghi chú tín dụng, điều khoản thanh toán và hướng dẫn, và phiếu chuyển tiền.

Việc lập hóa đơn điện tử là bảo đảm tất cả các hóa đơn chưa thanh toán từ các nhà cung cấp được phê duyệt, xử lý và thanh toán. Xử lý hoá đơn bao gồm ghi lại dữ liệu quan trọng từ hóa đơn và cho nó vào hệ thống tài chính hoặc kế toán của công ty. Sau khi hoàn thành việc cấp dữ liệu, các hoá đơn phải trải qua quá trình kinh doanh của công ty để được thanh toán.

Hóa đơn điện tử có thể được định nghĩa là dữ liệu hoá đơn có cấu trúc được phát hành trong EDI (Electronic Data Interchange) hoặc các định dạng XML, có thể sử dụng các mẫu web dựa trên Internet.

Các tài liệu này có thể được trao đổi theo nhiều cách bao gồm các tệp EDI, XML hoặc CSV.Chúng có thể được tải lên bằng email, máy in ảo, các ứng dụng web hoặc các trang FTP. Công ty có thể sử dụng phần mềm hình ảnh để chụp dữ liệu từ các tài liệu PDF hoặc giấy và nhập vào hệ thống hoá đơn của họ. Điều này giúp hợp lý hóa quá trình nộp hồ sơ, đồng thời ảnh hưởng tích cực đến các nỗ lực bền vững. Một số công ty có quy trình lập hoá đơn điện tử riêng

Để kích hoạt tính năng hóa đơn điển tử, thì phải có một phương pháp hiện có của việc xem các giao dịch hoặc hệ thống kế toán. Định tuyến và quy tắc phải được thiết lập trong một đặc tả của dự án. Điều này thường liên quan đến các thành viên của các khoản phải trả, CNTT, và đôi khi mua sắm.

Khi định tuyến được thiết lập cho hệ thống, các quy tắc xác nhận có thể được thiết lập để giảm số lượng ngoại lệ trong hoá đơn. Xác nhận thêm nữa có thể được thiết lập để tự động loại bỏ lỗi, hóa đơn khớp lệnh ba chiều, đơn đặt hàng và các tài liệu khác.

Xác nhận cũng có thể thông báo cho nhà cung cấp chấp nhận hoặc từ chối. Một khi đặc tả hóa đơn điện tử được hoàn thành và thử nghiệm hoàn tất, các nhà cung cấp của doanh nghiệp được kết nối bằng điện tử và hệ thống lập hoá đơn điện tử đã sẵn sàng.

Hóa đơn điện tử  - Quy trình sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử – Quy trình sử dụng hóa đơn điện tử

Điều kiện để doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử?

–    Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng;

–    Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật;

–    Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

–    Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

Tính pháp lý của hóa đơn điện tử

–    Hóa đơn được phát hành:

+ Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy

+ Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận.

–    Đáp ứng Đầy đủ luật giao dịch điện tử.

–    Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ: Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn:

  1. Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy)
  2. Hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy)
  3. Hóa đơn điện tử

–    Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chí Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Thủ tục để được sử dụng hóa đơn điện tử tại chi cục thuế

Bước 1: Ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Bước 3: Lập hóa đơn điện tử mẫu

Lưu ý: Để thuận tiện, 3 giấy tờ trên Doanh nghiệp lập cùng 1 lúc và gửi CQT 1 lần, bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông tin qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Hóa đơn điện tử – Hóa đơn điện tử tại Bình Dương

4.6 (92%) 5 votesDịch vụ khác Related
Hotline: 0986 200 174