Đóng
08Tháng 6

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Thủ Dầu Một

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Thủ Dầu Một Uy tín, trọn gói, nhanh chóng nhất cùng với Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Doanh Nghiệp Hiệp Thương.

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Thủ Dầu Một

Công Ty hay Doanh Nghiệp là gì ?

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tài sản và tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh trên thị trường (Theo mục 7 điều 1 chương 1 luật doanh nghiệp 2014).

Quá trình kinh doanh thực hiện một cách liên tục, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích để sinh lợi. Như vậy doanh nghiệp là tổ chức kinh tế vị lợi, mặc dù thực tế một số tổ chức doanh nghiệp có các hoạt động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Thủ Dầu Một

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Thủ Dầu Một

Các Loại Hình Doanh Nghiệp Phổ Biến:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên :

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật doanh nghiệp 2014.

b. Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

c. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật doanh nghiệp 2014;

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên : Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên : Không được quyền phát hành cổ phần.

Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Ưu điểm :

 • số lượng thành viên không nhiều (2-50), quản lý điều hành không phức tạp.
 • có tư cách pháp nhân.
 • thành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp.
 • phải chào bán phần vốn của mình cho các thành viên còn lại trước khi chào bán cho người ngoài, hạn chế sự xâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm :

 • Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn nhiều loại hình khác.
 • Bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu.

 Công ty cổ phần :

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó :

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần : có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần : có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Ưu và nhược điểm của công ty cổ phần :

Ưu điểm :

 • Có tư cách pháp nhân.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp.
 • khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu.
 • Phạm vi đối tượng được tham gia là rất rộng.

Nhược điểm :

 • Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn nhiều loại hình khác, đặc biệt là chế độ tài chính, kế toán
 • Việc quản lý điều hành rất phức tạp do số lượng đông không hạn chế,có thế có sự phân hóa thành nhiều nhóm đối kháng lợi ích.
 • Có nguy cơ bị người khác, công ty khác thôn tính.

Công ty hợp danh :

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu của công ty, cùng kinh doanh dưới một cái tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Thành viên hợp doanh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài ra trong công ty hợp danh còn có các thành viên góp vốn.

Ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh :

Ưu điểm :

 • Có tư cách pháp nhân
 • Có ít nhất 2 thành viên sở hữu (hợp danh) cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người, việc điều hành quản lý không phức tạp.
 • Ngoài thành viên hợp danh, còn có thành viên góp vốn.

Nhược điểm :

 • Bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Mọi thành viên trong công ty đều có quyền quản lý công ty như nhau.

Doanh nghiệp tư nhân :

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân:

Ưu điểm :

Một sở hữu, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty

Ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình khác.

Nhược điểm :

 • Bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành ổ phiếu.
 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn vộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Không có tư cách pháp nhân.

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Thủ Dầu Một

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Thủ Dầu Một

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP HIỆP THƯƠNG
Địa chỉ: số 4, Lô P, Đường Đồng Khởi, P Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Binh Dương
Hotline:  0898 697 861  or 097 66 454 66 ( Chuyên viên tư vấn )
Email: thutuc.gpkd@gmail.com

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Thủ Dầu Một

5 (100%) 1 votesBáo cáo thuế Related
Hotline: 0986 200 174