Đóng
17Tháng 8

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương. Trọn Gói

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương. Trọn Gói

Hãy để  Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương chúng tôi thành lập công ty thay bạn và cam kết

  • Tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7;
  • Có đội ngũ nhân viên nhận trả hồ sơ tận nơi – Không phải đi lại;
  • Thủ tục đơn giản – Chỉ cần duy nhất 1 chứng minh đối với thành viên góp vốn;
  • Chỉ nhận phí sau khi trả kết quả; 

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty TNHH hai thành viên.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

. Chuyển đối Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần
. Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên
. Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Hai thành viên
. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH
. Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên và ngược lại

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

1. CHIA DOANH NGHIỆP
. Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên
. Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên
. Chia doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần
2. TÁCH DOANH NGHIỆP
. Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên
. Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên
. Tách doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần
3. HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP
. Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên
. Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên
. Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần
4. SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

1. TẠM NGỪNG KINH DOANH
. Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
. Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
. Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
. Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần
. Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh
. Tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh / văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh
2. THÔNG BÁO VỀ TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO
1. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
. Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
2. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH , VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân
. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần
. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh
3. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP HIỆP THƯƠNG

Địa chỉ: Số 04, Lô P, đường Đồng Khởi, P Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, BD
E-mail: thutucnhanh247@gmail.com
Số điện thoại: 0908369125 & 0902951333 –  Một cuộc gọi mọi dịch vụ giấy tờ

Chỉ nhận phí sau khi trả kết quả

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương. Trọn Gói

5 (100%) 2 votesĐăng ký Related
Hotline: 0986 200 174